Договор оферты

OFERTA PUBLICĂ

Magazinul online „Invitatia Rusiei”, situat pe numele domeniului

www.russia-invitation.com, iar sediul social este mun. Chișinău, st. Kiev, 4/2, oprit. 11 ,, KseMed "SRL, reprezentată de directorul Bucur Tudor, denumit în continuare" Vânzătorul ", publică o ofertă publică pentru vânzarea de bunuri de la distanță.

1. DEFINIȚIA TERMENILOR

1.1. Oferta publică (denumită în continuare „Ofertă”) este oferta publică a Vânzătorului adresată unui număr nelimitat de persoane pentru a încheia un contract de vânzare a mărfurilor de la distanță cu Vânzătorul (denumit în continuare „Acord”) în condițiile cuprinse în această Ofertă, inclusiv toate cererile.

1.2. Comandarea mărfurilor pe site-ul magazinului online - poziții indicate de Cumpărător din sortimentul de bunuri oferite spre vânzare la completarea unei cereri de cumpărare de bunuri pe site-ul magazinului online sau prin intermediul operatorului.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Comanda Cumpărătorului de Bunuri postată pe site-ul web al magazinului online înseamnă că Cumpărătorul este de acord cu toate condițiile acestei Oferte.

2.2. Administrarea site-ului web al magazinului online are dreptul de a face modificări la Ofertă fără a anunța Cumpărătorul.

2.3. Perioada de valabilitate a Ofertei nu este limitată, cu excepția cazului în care este indicat altfel pe site-ul magazinului online.

2.4. Vânzătorul oferă Cumpărătorului informații complete și fiabile despre Bunuri, incluzând informații despre principalele proprietăți ale consumatorului Bunurilor, locul de fabricație, precum și informații despre perioada de garanție și durata de valabilitate a Bunurilor de pe site-ul magazinului de internet, în secțiunea denumirea secțiunii.

3. PRETUL MĂRFURILOR

3.1. Prețul pentru fiecare articol al Bunurilor este indicat pe site-ul magazinului online.

3.2. Vânzătorul are dreptul de a modifica unilateral prețul pentru orice poziție a Bunului.

3.3. În cazul unei modificări a prețului bunurilor comandate, Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul despre modificarea prețului Bunurilor într-un număr de zile.

3.4. Cumpărătorul are dreptul să confirme sau să anuleze comanda de cumpărare a mărfurilor dacă prețul este modificat de către vânzător după plasarea comenzii.

3.5. Nu este permisă modificarea de către Vânzător a prețului bunurilor plătite de Cumpărător.

3.6. Vânzătorul indică costul livrării mărfurilor pe site-ul magazinului online sau informează cumpărătorul atunci când plasează comanda de către operator.

3.7. Obligațiile Cumpărătorului de a plăti Bunurile sunt considerate îndeplinite din momentul în care vânzătorul primește fondurile.

4. COMANDAREA

4.1. Comanda Mărfurilor este efectuată de către Cumpărător prin intermediul Operatorului prin numărul de telefon sau prin serviciul site-ului web al magazinului online www.russia-invitation.com.

4.2. Când se înregistrează pe site-ul magazinului online, Cumpărătorul este de acord să furnizeze următoarele informații de înregistrare:

4.2.1. prenume, nume, patronimic al Cumpărătorului sau al persoanei (destinatarului) indicată de acesta;

4.2.2. adresa la care trebuie livrate Bunurile (dacă livrarea este pe adresa Cumpărătorului);

4.2.3. Adresa de e-mail

4.2.4. numărul de telefon de contact.

4.4. În cazul în care Vânzătorul are nevoie de informații suplimentare, acesta are dreptul să o solicite de la Cumpărător. Dacă Cumpărătorul nu furnizează informațiile necesare, Vânzătorul nu este responsabil pentru Bunurile selectate de Cumpărător.

4.5. La plasarea unei comenzi prin intermediul operatorului (clauza 4.1. Din această ofertă), Cumpărătorul este de acord să furnizeze informațiile specificate în clauza 4.2. a Ofertei prezente.

4.6. Acceptarea de către Cumpărător a termenilor acestei Oferte se realizează prin introducerea datelor relevante de către Cumpărător în formularul de înregistrare de pe site-ul web al magazinului online sau la plasarea unei comenzi prin intermediul Operatorului. După plasarea Comenzii prin Operator, datele despre Cumpărător sunt înregistrate în baza de date a Vânzătorului. După ce a aprobat comanda mărfurilor selectate, Cumpărătorul oferă operatorului informațiile necesare în conformitate cu procedura specificată în clauza 4.2. a Ofertei prezente.

4.7. Vânzătorul nu este responsabil pentru conținutul și acuratețea informațiilor furnizate de Cumpărător la plasarea Comenzii.

4.8. Cumpărătorul este responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate la plasarea Comenzii.

5. LIVRAREA ȘI LIVRAREA DE MARFURI CUMPĂRĂTORULUI

5.1. Vânzătorul oferă Cumpărătorului livrarea mărfurilor într-unul din modurile indicate pe site-ul magazinului online.

5.2. Dacă Contractul de vânzare a mărfurilor de la distanță (în continuare - Contractul) este încheiat cu condiția de livrare a Mărfurilor către Cumpărător, Vânzătorul trebuie să livreze mărfurile la locul specificat de Cumpărător în termenul stabilit de Contract.

5.3. Cumpărătorul va indica locul de livrare a Mărfurilor la plasarea Comenzii pentru cumpărarea Mărfurilor.

5.4. Timpul de livrare a Bunurilor către Cumpărător constă în timpul de procesare a comenzii și în termenul de livrare.

5.5. Bunurile livrate sunt transferate Cumpărătorului și în absența Cumpărătorului - oricărei persoane care a prezentat o primire sau un alt document care confirmă încheierea Acordului sau livrarea de bunuri.

Citiți cu atenție textul ofertei publice și, dacă nu sunteți de acord cu nicio clauză a ofertei, aveți dreptul să refuzați să cumpărați Bunurile furnizate de Vânzător și să nu luați măsurile specificate în clauza 2.1. a Ofertei prezente.

Mai aveți întrebări?
Puteți să ne întrebați pe site-ul special, pentru întrebări și răspunsuri.