Ambassade de Russie à Korea, D.P.R. (North)

Ambassade de Russie en Phyonyang
Adresse: RPDC, Phyonyang, Chungkuyok, Sinyang-dong
tél. (85-02) 381-31-01
fax: (85-02) 381-3427
Consulat général à Chondjin
Adresse: RPDC, Chondjin Consulat général de la Fédération de Russie
tél. (85-073) 230-203; 230-402
fax: (85-073) 203-803; 230-803